ACTUALITES

BelgiqueMissions des Rédemptoristes au Congo
07/07/2023

Onze Congolese paters redemptoristen zijn werkzaam in Kongo Central, dat is de as tussen Kinshasa en Matadi. Om hen bij de uitbouw van sociale projecten te ondersteunen werd in Gent De Clemensactie vzw opgericht in 2012.

 

Op 27 oktober 2022 vertrokken we voor een bezoek aan onze diverse projecten. Er werden o.a. al enkele scholen gebouwd waar we degelijk onderwijs aanbieden. Daarnaast is er ook een klein ziekenhuis in Mbzanza Ngungu gebouwd. In elke parochie worden analfabete of zeer laaggeschoolde kind-moedertjes opgeleid tot volleerde naaisters met een diploma.

 

Sinds 2020 hebben we ook een mooi project rond de opleiding tot imker. Tijdens ons bezoek zagen we onze allereerste oogst van bijna 800 liter honing. Dit project gaat gepaard met herbebossing want ook in Congo is de klimaatsverandering voelbaar. Met de aanplanting van diverse nieuwe bomen willen we samen met de nieuwe imkers de oprukkende savanne weer vruchtbaar maken.

 

Zowat alle parochies hebben ondertussen ook zonnepanelen zodat de dure, erg vervuilende dieselgeneratoren maar weinig meer gebruikt moeten worden. Op die manier proberen we samen met onze Congolese paters ook ons steentje bij te dragen. Meer informatie vindt u op www.clemensactie.be

 

Nos pères rédemptoristes Congolais travaillent au Congo Central, c’est à dire sur l’axe entre Kinshasa et Matadi. L’asbl De Clemensactie a été fondée à Gand en 2012 pour les soutenir dans le développement de projets sociaux.

 

     

 

Le 27 Octobre 2022 nous sommes partis pour aller visiter nos divers projets. Nous avons déjà construit quelques écoles où nous offrons un enseignement de bonne qualité. Nous avons également construit un petit hôpital à Mbzanza Ngungu. Dans les paroisses nous assurons une formation de couturière diplômée aux mères-enfant analphabètes ou de très faible éducation.

 

     

 

 

Depuis 2020 nous assurons aussi une formation d’apiculteur. Lors de notre visite nous avons assisté à la toute première récolte d’à peu près 800 litres de miel. Ce projet s’accompagne d’un projet de reboisement. Au Congo aussi le changement climatique se manifeste. La savane est en progression. Ensemble avec les nouveaux apiculteurs, nous voulons rendre la savane fertile en plantant de nouveaux arbres.

 

Presque toutes les paroisses disposent maintenant de panneaux solaires. Par conséquent les générateurs à diesel coûteux et polluants ne sont presque plus utilisés. De cette manière, ensemble avec nos pères Congolais, nous essayons d’apporter une pierre à l’édifice.

 

Vous trouverez plus d’informations sur notre site www.clemensactie.be